TAC

Educació Infantil

Aquest és un projecte digital nou molt engrescador, que es basa en la implantació de l’ús de l’Ipad a les classes de I3, I4, I5.
Els alumnes més petits gaudeixen de tots els recursos i avantatges que aquests dispositius ens ofereixen avui en dia.

Educació Primària

Els alumnes de Primària disposen d’una aula d’informàtica petita per als desdoblaments i d’una aula gran per al grup classe. Setmanalment tots els grups fan ús de les dues aules ja sigui per fer feines de recerca de manera individual, projectes o treballs cooperatius.

 

A més, igual que a Educació Infantil, també s’ha implementat l’ús de l’Ipad i els alumnes poden guadir de tots els recursos i avantatges que aquests dispositius ens ofereixen avui en dia.

Educació Secundària Obligatòria

El Programa eduCAT 2.0 que estem aplicant a la nostra Escola, amb els alumnes de Secundària, promou l’ús dels instruments digitals en els processos d’ensenyament i aprenentatge amb la incorporació d’un ordinador portàtil i de sistemes de projecció interactiva.

 

En aquest marc, també es dóna el suport i l’acompanyament necessari a tots els docents de l’escola per obtenir les pautes, orientacions i reflexions adients en els canvis en l’organització i la metodologia d’aula, dins del marc del projecte educatiu.

 

Totes les aules de Secundària estan preparades amb la seva pissara digital i l’equip digital de so corresponent per tal de poder utilitzar les noves tecnologies i els recursos educatius digitals que ens ofereix Internet.

 

També podem aprofitar totes aquestes eines tecnològiques que disposem per participar en el projecte educatiu internacional COMconèixer. Sovint necessitem fer videoconferències per tal d’estar en contacte amb d’altres escoles estrangeres i compartir coneixement.

 

Com a escola innovadora volem potenciar l’aprenentatge de les llengües estrangeres i en el cas de les assignatures de Ciències Naturals de 1r, 2n i 3r d’ESO i Física i Química i Biologia i Geologia de 4t d’ESO, igual que l’any passat, impartirem el temari en català i anglès amb el programa innovador anomenat Science BITS.

 

Els alumnes des de 1r a 4t d’ESO disposen d’un ordinador personal el qual utilitzen a l’aula en diferents assignatures com a recurs pedagògic. A cada classe hi ha també tot el suport informàtic necessari: connexió a Internet, pissarres digitals a cada aula, canons…