Instal·lacions i espais

El Centre disposa d’àmplies aules per a tots els nivells d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, els espais corresponents a Secretaria i aquells detinats a atendre els pares dels alumnes.

 

La nostra escola compta amb els equipaments necessaris per tal de poder oferir un ensenyament de qualitat. Disposem de:

 • Patis d’esbarjo
 • Biblioteca escolar
 • Gimnàs i vestidors
 • Laboratori
 • Sala menjador
 • Aula taller
 • Aules de desdoblament
 • Aules d’Informàtica
 • Aula d’acollida
 • Arxius, magatzem
 • Sala de professors
Taller Escola Andersen