Avís Legal

Avís legal

En aquest espai, l’USUARI, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d’aquesta web. Com a usuari, és important que conegui aquests termes abans de seguir
navegant. A aquest respecte, en compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI), l’informem que el responsable d’aquesta web és ESCOLA ANDERSEN S.L. (en endavant Escola Andersen). El seu CIF és B0893702 i té el seu domicili social a C/Pérez Galdós, 15-17 – 08223 Terrassa (Barcelona). Consta inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 6133, foli 15, full 5920, Inscripció 1ª, secció 3ª.

Dades de contacte:
Telèfon: (+34) 937 835 710
E-mail: info@escolaandersen.com

Condicions generals de l’ús del lloc web:

El nom del domini escolaandersen.com és titularitat de ESCOLA ANDERSEN S.L. i el seu ús exclusiu està reservat a aquest.

El portal oficial de escolaandersen.com té per objecte facilitar al públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta Organització realitza i dels productes i serveis que ofereix en matèria d’educació.

L’ús d’aquest lloc Web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense prejudici d’aquelles particulars que es poguessin aplicar a alguns dels productes o serveis concrets oferts a través del lloc Web.

L’Escola Andersen es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sensenecessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en aquest Web o a la configuració i presentació d’aquest.

Amb la finalitat de mantenir actualitzada la informació publicada al portal, els continguts del mateix podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, demanera que serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos recorrent a les fonts oficials.

Propietat intel·lectual, industrial i frames:

Tots els elements que formen part del lloc Web, així com la seva estructura, el disseny, el codi font, així com els logos, les marques i d’altres signes distintius que hi apareixen són titularitat de l’Escola Andersen o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

De la mateixa manera, estan protegits els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial de les imatges i d’altres elements gràfics disponibles als portals.

L’Escola Andersen prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualsevol altre mecanisme que alteri el disseny, la configuració original o els continguts dels nostres portals.

L’ús dels continguts haurà de respectar el seu llicenciament. De la mateixa manera, el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga queda totalment prohibida excepte mediació prèvia i expressa
autorització de l’Escola Andersen.

En referència a les cites de notícies, productes i serveis de tercers, que puguin aparèixer a la Web, l’Escola Andersen reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant només la seva menció o aparició al Web l’existència de drets ni de responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc el seu suport, patrocini o recomanació.

L’Escola Andersen declara el seu respecte vers els drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que els nostres portals poguessin estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb nosaltres.

Responsabilitat:

L’Escola Andersen no garanteix la inexistència d’errors a l’accés al Web, en el seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat, tot i que l’Escola farà els seus millors esforços per, en el seu cas, evitar-los, solucionar-los o actualitzar-los.

Tant l’accés als portals de l’Escola Andersen com l’ús que es pugui fer de la informació que se n’obtingui és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho faci.

L’Escola Andersen no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versiones no actualitzades del mateix.

L’Escola Andersen no es fa responsable de la informació i els continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitador, a fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altra mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de l’Escola Andersen.

No obstant i en compliment amb allò disposat a la LSSI, l’Escola Andersen es posa a disposició de tots els usuaris, autoritat, forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem es posi en contacte amb l’Escola Andersen.

Links o hiperenllaços:

La Web pot contenir enllaços a continguts que dirigeixin a continguts Web de tercers.

L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet. No obstant, aquestes pàgines no pertanyen a l’Escola Andersen, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, l’Escola Andersen no assumeix cap responsabilitat pel contingut, les informacions o els serveis que poguessin aparèixer en aquestes webs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació alguna entre l’Escola Andersen i les persones o entitats titulars d’aquests continguts o titulars de les web on es trobin. L’Escola Andersen tampoc no es pot fer responsable del funcionament de pàgina enllaçada o dels possibles danys que se’n puguin derivar de l’accés o l’ús de la mateixa.

Els enllaços a la web de l’Escola Andersen hauran de respectar les següents condicions:

1- L’ús de l’enllaç no suposarà, pel fet de fer-lo servir, cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de l’Escola Andersen de la pàgina que realitzi l’enllaç.
2- La pàgina web en què s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informació amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o que atemptin contra l’ordre públic, així com tampoc inclourà continguts contraris a qualsevol dels drets de tercers.
3- L’Escola Andersen podrà sol·licitar que es retiri un enllaç a la seva web sense necessitat d’al·legar causa alguna. En aquest cas, la pàgina que hagi utilitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata eliminació, tan aviat com rebi la notificació de l’Escola Andersen.
4- No es responsabilitzar de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat dels continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o acciones que es poguessin derivar de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.

Protecció de Dades Personals:

L’Escola Andersen està completament compromesa amb el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc.

A més que l’Escola Andersen posa a disposició dels usuaris la seva Política de Privacitat,
on es podran trobar els principis que regeixen els nostres tractaments de dades, també li ofereix en aquesta apartat informació ampliada del tractament de dades realitzar a través del formulari web de escolaandersen.com:

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES – FORMULARI WEB

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: ESCOLA ANDERSEN S.L. (B08937302)
Domicili: C/PÉREZ GALDÓS, 15-17 – 08223 TERRASSA (BARCELONA)
Telèfon: (+34) 937 835 710
Correu electrònic: info@escolaandersen.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades?
A l’Escola Andersen tractem la informació que ens faciliten els usuaris per atendre les seves consultes i comentaris, així com, en el seu cas, per mantenir el contacte per informar-li sobre els nostres productes i serveis.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran en tot cas sempre que existeixi una relació comercial, i durant el termini màxim establert per la Normativa aplicable a partir de la fi d’aquesta.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és la prestació del seu consentiment a través de la marcació del checkbox que vostè podrà revocar en qualsevol moment.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
La realització d’aquest tractament pot implicar la connexió de les seves dades amb tractaments realitzats per tercers. L’informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les seves dades.

TRACTAMENT DE DADES:

FORMULARI WEB

Previsió de cessions:
Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal.

Transferències internacionals:
No es transferiran dades fora de la UE.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’Escola Andersen estem tractant dades personals que el concerneixi, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. L’Escola Andersen deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i imperiosos, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, els interessats tenen dret a què les seves dades personals es transmetin directament a un altre responsable a petició seva.
Per a l’exercici d’aquests drets, dirigeixi un escrit a: info@escolaandersen.com,
acompanyat d’una còpia del seu DNI.
De la mateixa manera, pot posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi quedat satisfet en l’exercici dels seus drets.

Llei aplicable i jurisdicció:
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte de interpretació dels terminis que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els servis del present Portal serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al Portal o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, l’Escola Andersen i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de Barcelona.
De part de l’equip que formem ESCOLA ANDERSEN S.L. t’agraïm el temps dedicat a llegir aquest Avís Legal.

Política de privacitat

ESCOLA ANDERSEN S.L. (en endavant Escola Andersen o Escola) és una entitat on es
fan activitats de tractaments de dades de caràcter personal, fet que li atribueix una important responsabilitat en el disseny i l’organització dels procediments de manera que estiguin alineats amb el compliment legal en aquesta matèria.

En l’exercici d’aquestes responsabilitats amb i amb l’objecte d’establir els principis generals que han de regir el tractament de dades de caràcter personal a l’Escola Andersen, s’aprova aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal, que es notifica als seus treballadors i es posa a disposició de tots els seus grups d’interès.

1. Finalitat:
La Política de protecció de dades de caràcter personal és una mesura de Responsabilitat proactiva que té la finalitat d’assegurar el compliment de la legislació aplicable en aquesta matèria i en relació a aquesta, el respecte del dret a l’honor i a la intimitat en el tractament de les dades de caràcter personal de totes les persones que es relacionen amb l’Escola Andersen.

En el desenvolupament de tot allò disposat en aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal, s’estableixen quins són els Principis que regeixen el tractament de dades a l’organització i, en conseqüència, els procediments i les mesures organitzatives i
de seguretat que les persones afectades per aquesta Política es comprometen a implementar en el seu àmbit de responsabilitat. Amb aquesta finalitat, la Direcció assignarà les responsabilitats al personal que participa en les operacions de tractament de dades.

 

2. Àmbit d’aplicació:
Aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal serà d’aplicació a l’Escola, als seus administradors, directius i treballadors, així com a totes les persones que es relacionin amb ella, amb inclusió expressa dels proveïdors de servei amb accés a les dades (“Encarregats del tractament”).

 

3. Principis del tractament de les dades de caràcter personal:
Com a principal general, l’Escola Andersen complirà escrupolosament amb la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal i ha de ser capaç de demostrar-ho (Principi de “responsabilitat proactiva”), parant especial atenció a aquells tractaments que puguin suposar un major risc per als drets dels afectats (Principi d’”enfocament de risc”).
En relació amb l’exposat, l’Escola Andersen vetllarà pel compliment dels següents Principis:

– Licitud, lleialtat, transparència i limitació de la finalitat. El tractament de dades sempre haurà de ser informat a l’afectat, mitjançant clàusules i d’altres procediments; i només es considerarà legítim si hi ha consentiment per al tractament de dades (amb especial atenció posada per als menors d’edat), o si compta amb una altra legitimació vàlida i la finalitat de la qual és d’acord amb la Normativa.
– Minimització de les dades. Les dades tractades hauran de ser adequades, pertinents i limitades al necessari en relació a les finalitats del tractament d’aquestes.
– Exactitud. Les dades hauran de ser exactes i, si fos necessari, actualitzades. En respecte a això, s’adoptaran les mesures necessàries perquè se suprimeixin o es rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes amb respecte a la finalitat del seu tractament.
– Limitació del termini de conservació. Les dades seran mantingudes de forma que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per a la finalitat del seu tractament.
– Integritat i confidencialitat. Les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o perjudici accidental, mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades.
– Cessions de dades. Queda prohibida la compra o obtenció de dades de caràcter personal de fonts il·legítimes o en aquells casos en què aquestes dades hagin sigut aconseguides o cedides contravenint la llei o no es garanteixi prou la seva procedència legítima.
– Contractació de proveïdors amb accés a les dades. Només es triaran per a la seva contracció proveïdors que ofereixin garanties suficients per aplicar mesures tècniques i
de seguretat apropiades en el tractament de dades. Amb aquests tercers es documentarà el degut Acord corresponent.
– Transferències internacionals de dades. Tot el tractament de dades de caràcter personal subjecte a la normativa de la Unió Europea que impliqui una transferència de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu haurà de dur-se a terme amb estricte compliment dels requisits establerts per la llei aplicable.
– Drets dels afectats. L’Escola facilitarà als afectats l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat establint a tal efecte els procediments interns i, en particular, els models per al seu exercici que resultin necessaris i oportuns, els quals hauran de satisfer almenys els requisits legals aplicables en cada cas. L’Escola Andersen promourà que els principis recollits en aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal es tinguin en compte (i) en el disseny i implementació de tots els procediments de treball, (ii) en els productes i serveis oferts, (iii) en tots els contractes i
obligacions que formalitzen o assumeixin i (iv) en la implementació de tots els sistemes i plataformes que permetin l’accés dels treballadors o terces i/o la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal.

 

4. Compromís dels treballadors:
Els treballadors estan informats de la present Política i es declaren conscients que la informació de caràcter personal és un actiu de l’Escola i, a aquest respecte, s’adhereixen a ella, comprometent-se al següent:
– Realitzar la formació de sensibilització en Protecció de dades que l’Escola posa a la seva disposició.
– Aplicar les mesures de seguretat a nivell d’usuari que apliquin al seu lloc de feina, sense prejudici de les responsabilitats en el seu disseny i implantació que se li poguessin atribuir en funció del seu rol dins de l’Escola Andersen.
– Utilitzar els formats establerts per a l’exercici dels Drets per part dels afectats i informarne a l’Escola de manera immediata de forma que es pugui fer efectiva la seva resposta.
– Informar l’Escola, tan aviat com es tingui coneixement, de les desviacions de l’establert en aquesta Política, en particular de les “Violacions de seguretat de les dades personals”, utilitzant el format establert a tal efecte.

 

5. Control i avaluació:
Es realitzarà una verificació, avaluació i valoració anual, o cada vegada que hi hagi canvis
significatius en el tractament de dades, de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.

 

6. Informació sobre Protecció de dades:
Si desitja accedir a una informació ampliada sobre el tractament de dades realitzat en aquest pàgina web, podrà consultar-la a l’apartat “Avís legal”. D’altra banda, per consultar la informació ampliada sobre altres tractaments de dades que realitzem a l’Escola Andersen, si us plau sol·liciti’n una còpia per escrit dirigint-se al correu
electrònic info@escolaanderesen.com.