Reutilització de llibres

Projecte de reutilització de llibres

L’escola ofereix el servei de REUTILITZACIÓ DE LLIBRES des del curs 2008-2009, amb la participació dels alumnes des de 3r de Primària fins a 4t d’ESO.

Enguany s’ha fet la compra de llibres nous en els cursos els quals s’ha introduït la reforma educativa de la LOMLOE, sense incrementar gaire la quota de reutilització.

La despesa en llibres de text de les famílies que tenen fills amb edat escolar és cada any més alta i per això l’escola, conjuntament amb l’AFA, va proposar a aquestes famílies poder participar en un projecte de reutilització o socialització dels llibres de text. Això afavoria l’economia familiar d’una banda i de l’altra l’adquisició d’uns valors de conscienciació i de cooperació molt importants en els alumnes.

Des del centre es valora molt positivament el fet de participar en un projecte que construeix un teixit social i promou la cooperació entre les famílies, el professorat i l’alumnat.

Els objectius

Els objectius principals del projecte de reutilització de llibres de la nostra escola són els següents:

 • Reduir la despesa econòmica que cada curs comporta l’adquisició dels llibres de text.
 • Fomentar els valors de la conservació responsable dels llibres de text, la solidaritat, la capacitat de compartir i el respecte al bé comú.
 • Fomentar la cooperació entre l’alumnat, les famílies i el professorat.
 • Educar per al consum racional i sostenible, i per a l’estalvi ecològic i econòmic.
 • Afavorir la cohesió social i l’equitat educativa.
 • Garantir la igualtat d’oportunitats en un sistema educatiu de qualitat.
 • Promoure la cultura del reciclatge, la reutilització dels recursos i el respecte pel medi ambient.

Organització del projecte

El projecte de reutilització de llibres de la nostra escola està organitzat en diferents fases:

 • Primera fase: Mes de juny
  • Revisió dels llibres per part de les famílies i a l’escola per part dels mestres.
  • S’ha d’omplir una graella on s’hi ha d’anotar l’estat dels llibres i totes les observacions i incidències.
  • L’últim dia de classe els alumnes de 3r de Primària a 4t d’ESO han de deixar tots els llibres que han utilitzat durant el curs dins d’una bossa amb el seu nom i el seu número de reutilització.
 • Segona fase: Mes de juliol
  • Reunió de la Comissió de Reutilització de llibres per tal d’organitzar la comanda de llibres de cada classe, també s’estableix el preu del lot llibres de reutilització. Cal tenir en compte que els llibres d’anglès i de plàstica no es poden reciclar i s’han de demanar nous i també que cada any es van canviant llibres per tenir edicions més modernes i per seguir la normativa curricular que ve donada des del Departament d’Ensenyament.
  • Distribució dels llibres nous a cada classe i per a cada alumne.
 • Tercera fase: Mes de setembre
  • Venda de llibres: Durant la primera setmana de setembre i coincidint amb la reunió de principi de curs els pares voluntaris de cada nivell fan la venda del lot de llibres de reciclatge i l’agenda del curs. Els llibres han de venir el primer dia de curs folrats.