Anglès

Anglès a Educació Infantil

En l’actualitat la llengua anglesa juga un paper molt important en la nostra societat, tant a nivell laboral com a les escoles i també com a eina de comunicació en molts àmbits.
És per això que, des de l’Escola Andersen, apostem molt fort per l’aprenentatge de l’anglès.
L’introduÏm des de l’etapa d’Infantil per afavorir el seu aprenentatge al màxim ja que ens els primers anys de vida de l’infant s’adquireix molt més ràpid i de forma eficaç.

 

A l’escola treballem de forma lúdica, activa i dinàmica per tal que els alumnes se sentin motivats per aprendre i mostrin una actitud positiva vers l’anglès. Cantem cançons, ballem danses, fem jocs, activitats divertides, realitzem manualitats…, tot treballant la llengua anglesa.
Les sessions es realitzen 100% en anglès i això facilita la comprensió, l’adquisició de l’accent, l’aprenentatge de vocabulari i la posterior expressió verbal.

 

Com a novetat, el curs 2014-2015 es va introduir una nova metodologia anomenada «Story-telling» desenvolupada pel mestre pedagog Josep Maria Artigal. El principal objectiu és que els infants parlin en anglès tot treballant uns contes a l’aula a través de representacions, jocs, cançons, teatrets, titelles…

 

A l’Escola Andersen, a més de les classes d’anglès, també realitzem les classes de psicomotricitat en aquest idioma, fet que potencia encara més l’aprenentatge de la llengua.

Anglès a Educació Primària

En aquesta etapa la llengua estrangera esdevé una matèria curricular. Ens els dos primers nivells, l’aprenentatge de l’anglès segueix una metodologia similar a la dels tallers d’Educació Infantil.

 

Què fem?

Es treballa de manera dinàmica i activa, prioritzant la comprensió i l’expressió oral. De mica en mica es va introduint la comprensió escrita i s’inicia l’escriptura del vocabulari que primer s’ha treballat oralment.

 

Al Cicle Mitjà i al Superior es van ampliant progressivament els continguts relacionats amb la comprensió i l’expressió escrita, de manera que quan s’acaba l’etapa es poden treballar equitativament totes les habilitats bàsiques de la llengua, amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques en la llengua anglesa que els possibilitin poder comprendre i produir textos senzills tant a nivell escrit com a nivell oral.

 

Per tal de potenciar l’aprenentatge de l’anglès, s’organitza l’horari de manera que durant la setmana es realitzin el màxim de sessions possibles, bé sigui en el grup sencer, en mig grup, en tallers o mitjançant activitats d’altres matèries.

 

Com ho fem?

La metodologia emprada afavoreix l’ús de la llengua anglesa en activitats individuals i en grup que són interessants i engrescadores, i que els permeten interioritzar-la.

 

Es treballa en aules dotades amb recursos multimèdia (canó, so, pissarra digital i connexió a internet), que tenen un paper molt important en l’aprenentatge del l’alumnat.

 

S’utilitzen diferents materials i recursos: llibres de text i de lectura, vídeos, internet, pòsters, cançons, embarbussaments, poemes, diàlegs, escenificació, enregistrament, jocs…

 

Quins objectius pretenem assolir?

Els continguts de les àrees lingüístiques s’organitzen al voltant de les quatre grans Competències:

 • Parlar i conversar.
 • Escoltar i comprendre.
 • Llegir i comprendre.
 • Escriure (Coneixements de la llengua estrangera i el seu aprenentatge).

Anglès a Educació Secundària

Quan acaben l’ESO, els alumnes han d’haver consolidat les destreses productives i han de ser capaços de mantenir una interacció lingüística en llengua anglesa, fent-se entendre en un conjunt de situacions. Han de saber expressar una idea de manera comprensible, utilitzant un llenguatge ampli i senzill. Han de comprendre les idees principals de diferents tipus de textos. Han de saber enfrontar-se de manera flexible a problemes de comunicació oral i escrita, participar en converses, plantejar queixes, relatar experiències o plans, explicar fets o demanar aclariments.

 

En resum, han de desenvolupar una competència comunicativa, i, per això, és necessari  assimilar les regles gramaticals de la llengua anglesa i adquirir un vocabulari ampli.

 

Per tal d’assolir aquests objectius a la classe treballem de diferents maneres:

 • Utilitzem libres de text com a referent del curs, tant en format paper com en format digital.
 • Fomentem el treball cooperatiu: Els alumnes cerquen informació sobre diferents temes i els exposen a classe.
 • Fomentem la lectura: En tots els cursos, els alumnes tenen sempre un llibre de lectura al calaix que van llegint i van canviant a mida que els acaben. Fem estones de lectura individual i també col·lectiva.
 • Escriuen textos amb diferents propòsits i de temàtica diversa (començant per textos més senzills a 1r d’ESO i, poc a poc, incrementant el número de paraules a mida que van avançant… Des d’un e-mail a un amic fins a cartes formals o de reclamació).
 • Treballem els listenings proposats pels llibres, i també escoltem cançons i veiem pel·lícules i altres continguts.
 • Reproduïm diàlegs a classe: A 2n d’ESO escenifiquem uns petits “esquetxos” en anglès que es representen davant de les famílies en la celebració que l’escola fa cada any per Santa Llúcia, abans de les vacances de Nadal.
 • Fem cada curs una sortida al teatre o al cinema amb un treball previ i posterior a l’activitat.
 • Durant el curs anem penjant algunes de les activitats que fa l’alumnat a l’English Corner que tenim a cadascuna de les aules dels quatre nivells de l’ESO: el vocabulari nou, les redaccions, els projectes.
 • Tractem la diversitat per tal que cada alumne senti que avança al seu propi ritme de treball. El grup es divideix en dos subgrups per poder treballar per nivells.

 

En resum, volem que els alumnes aprenguin a valorar la llengua anglesa com a instrument de comunicació que els ajudarà en un futur, no tan sols en els estudis sinó també en la seva vida personal i professional.

 

A més a més, s’organitzen Estades Lingüístiques durant l’estiu a països de parla nativa anglesa per poder millorar tot el que es va aprenent a les aules.

Speaking classes at the Andersen School

In our small classes, as a native teacher specialized in foreign languages, my intention is to stimulate my pupils to become interested in diverse aspects of the Anglo-Saxon world and most of all in the oral part of the English language. In this way they will begin to develop a greater degree of fluency, lexical confidence and obtain more naturally spoken English.

 

I utilize a method of immersing students with the language explaining it as user-friendly as possible. My philosophy is that the key to academic linguistic success is eliciting language simply and visually. I believe in teaching through more examples and less rules, more practical speaking and less theory. Below you will find what we often get up to in class.

 

 1. Dynamic speaking classes with the classic objective of teacher aiding students to speak and express themselves better and teaching traditional grammar in a more natural and fun way.
 2. Repetition of language to assist reduction of Catalan/Spanish accent and development of a more Received Pronunciation style accent originally from the south of England.
 3. Participation in real-life dialogues using colloquial British and North American language.
 4. Language analysis and memorisation of parts of films, songs and poems instead of classic audio listenings.
 5. Research projects on diverse topics related to history, geography, famous world leaders, and technical terms.
 6. Amateur play performances and theatrical expression.
 7. Implementation of basic Business English to older students in order to get them ready for the complex international world of work.

 

In addition to Speaking Classes, as a school we offer the students to go abroad in the summer to England to enjoy two weeks of study, leisure and linguistic immersion. The students will live the experience of taking part in British family life. They learn English with students of other nationalities in traditional lessons in the morning and participate in activities in the afternoon. The school is a small reformed Victorian house which is situated in my home town of Ipswich, located near Cambridge and the metropolitan British Capital of London. We have been working with them for the past two years always yielding successful results. Nevertheless, I have been linked with this school since 2004. We offer these language immersion excursions every summer to students from 6th Primary grade to 4th ESO.

 

Hopefully, with the help of Speaking Classes, we will contribute to the swift growth of our student’s English.

Text en català

Els objectius de les classes de Speaking a l’Escola Andersen.

 

Benvinguts! Em dic Ridge, sóc professor nadiu d’anglès de l’Escola Andersen i visc a Terrassa des de l’any 2006.

 

A les nostres petites classes, com professor especialitzat en llengües estrangeres, la meva intenció és estimular els meus alumnes perquè s’interessin en diferents aspectes del món anglosaxó i damunt de tot de la part oral de la llengua anglesa i així permetre que ells desenvolupin un millor grau de fluïdesa, confiança lèxica i un anglès més natural.

 

Ho executo utilitzant un mètode d’immersió dels alumnes amb la llengua explicant de forma simple i senzilla. La meva filosofia és que la clau de l’èxit acadèmic lingüístic es basa en el treball oral, a partir de l’ús de la llengua, ensenyant amb més exemples i menys normes, més pràctica i menys teòrica. A continuació mostraré el que fem a les nostres aules:

 

 1. Classes de conversa dinàmiques i sempre amb l’objectiu de fer que els alumnes amb l’ajuda del professor s’expressin millor i aprenguin la gramàtica tradicional de forma més natural i divertit.
 2. Repetició de lèxic per a reduir la fonètica català/espanyol i practicar-ho molt per a tenir la fonètica més de l’anglès RP (Received Pronunciation) del Regne Unit.
 3. Participar en diàlegs de la vida quotidiana utilitzant llenguatge tant britànic com americà.
 4. Fer un estudi lingüístic de pel·lícules, cançons i poemes, memorització intensiva de matèria lèxica i expressions importants en comptes dels Listenings tradicionals.
 5. Treball de recerca sobre temes diversos relacionats amb la història, geografia i personatges mundials importants amb terminologia tècnica
 6. Actuació de petites obres de teatre, pràctica de l’expressió oral i teatral.
 7. Equipar els alumnes amb l’anglès bussiness bàsic adequat per al món laboral.

 

A més de classes de Speaking, com a escola donem l’oportunitat als alumnes d’anar fora a l’ estiu, a Anglaterra, per a gaudir de dues setmanes d’estudi, diversió i immersió lingüística. Els alumnes veuen com és l’experiència única de viure amb una família britànica, aprendre l’anglès en una escola anglesa al matí, i després fer activitats i excursions amb altres nens d’altres nacionalitats. Aquesta petita escola és una casa victoriana reformada que està situada al centre de la meva ciutat natal d’Ipswich, a prop de la ciutat universitària de Cambridge i la capital britànica metropolitana de Londres. Ara fa dos anys que participem en aquest projecte lingüístic amb molt d’èxit, i jo personalment tinc molts vincles que m’uneixen amb aquesta escola des de fa 10 anys. Oferim aquest servei lingüístic especial cada any durant les vacances escolars d’estiu a Catalunya.

 

Espero que amb l’ajuda de les classes de Speaking creixi ràpid el nivell d’anglès dels nostres alumnes.

 

Gràcies
Ridge Smith