Equip

Organització escolar

Mª Rosa Jané

Mª Rosa Jané

Directora / Especialista de Llengües Educació Secundària

Ricard Sarabia

Ricard Sarabia

Tutor 3r d’ESO / Sots-director

Pere Jané

Pere Jané

Especialista Educació Musical Educació Primària

Manel Mora

Manel Mora

Tutor 5è de Primària / Cap d’estudis Educació Primària

Lluís Rovira

Lluís Rovira

Tutor 4t d’ESO / Cap d’estudis Educació Secundària

Araceli Arias

Araceli Arias

Tutora 6è de Primària / Departament Psicopedagògic

Cristina Martínez

Cristina Martínez

Departament Psicopedagògic

El Consell Escolar del Centre és l’organisme encarregat de supervisar i donar el seu vist-i-plau a l’organització general de l’escola. Dins d’aquestes competències s’inclou lògicament la pedagogia. El Consell Escolar es reuneix preceptivament tres cops al curs, però també les vegades que puntualment sigui necessari.

L’Associació de Mares i de Pares d’Alumnes (AFA) de l’escola és l’organisme que, amb personalitat jurídica pròpia, col·labora amb el Centre, aportant iniciatives i proposant suggeriments d’índole pedagògica. Li correspon també l’organització de les activitats de lleure que es realitzen a l’escola. Aquest és el seu e-mail de contacte: ampa@escolaandersen.com.

Educació Infantil

Pilar Gàlvez

Pilar Gàlvez

Tutora I3

Ana Mª Montero

Ana Mª Montero

Tutora I4

Cristina Gàlvez

Cristina Gàlvez

Tutora I5

Ester Martínez

Ester Martínez

Especialista Educació Infantil

Educació Primària

Cicle Inicial

Mª Jesús Astilleros

Mª Jesús Astilleros

Tutora 1r de Primària / Especialista Llengua estrangera

Elena Mas

Elena Mas

Tutora 2n de Primària

Cicle Mitjà

Maria Cortés

Maria Cortés

Tutora 3r de Primària

Montse Ruiz

Montse Ruiz

Tutora 4t de Primària

Cicle Superior

Manel Mora

Manel Mora

Tutor 5è de Primària / Cap d’estudis Educació Primària

Araceli Arias

Araceli Arias

Tutora 6è de Primària / Departament Psicopedagògic

Especialistes

Toni Forrellat

Toni Forrellat

Especialista Educació Física Educació Primària

Pere Jané

Pere Jané

Especialista Educació Musical Educació Primària

Bàrbara Pietrzak

Especialista Llengua estrangera Educació Primària i Secundària

Pol Llovera

Especialista Educació Física Educació Primària

Ensenyament Secundari Obligatori (ESO)

Pau Roig

Pau Roig

Tutor 1r d’ESO / Especialista Tecnologia Educació Secundària

David Olivares

David Olivares

Tutor 2n d’ESO / Especialista Matemàtiques Educació Secundària

Ricard Sarabia

Ricard Sarabia

Tutor 3r d’ESO / Sots-director

Lluís Rovira

Lluís Rovira

Tutor 4t d’ESO / Cap d’estudis Educació Secundària

Mª José Jurado

Mª José Jurado

Especialista d’Idiomes Educació Secundària

Esperança Serrano

Esperança Serrano

Especialista d’Idiomes Educació Secundària

Mª Rosa Jané

Mª Rosa Jané

Directora / Especialista de Llengües Educació Secundària

Georgina Calvo

Georgina Calvo

Especialista Educació Musical Educació Secundària

Bridget Sobowale

Bridget Sobowale

Auxiliar de conversa Educació Secundària

Oriol Freixa

Oriol Freixa

Especialista Educació Física Educació Secundària

Bàrbara Pietrzak

Especialista Llengua estrangera Educació Primària i Secundària

Isabel Cortés

Especialista Educació Artística Educació Secundària

PAS

Pep Fortuny

Pep Fortuny

Administració

Olga Moreno

Olga Moreno

Suport / Menjador

Alba Sebastian

Alba Sebastian

Vetlladora de l’escola

Andrea Roldan

Andrea Roldan

Logopeda