Plàstica

L’Educació Artística Visual i Plàstica la presentem com una àrea en què els alumnes no només aprenen noves tècniques i experimenten amb diferents materials sinó que segueixen una metodologia que parteix d’observar i explorar obres de diferents artistes i percebre el missatge que cada un d’ells vol transmetre.

 

Aquesta serà la base perquè posteriorment els alumnes realitzin les seves pròpies interpretacions i creacions plàstiques. Introduïm en aquest cicle l’ús de les noves tecnologies per reproduir, editar i manipular les imatges, així com també tècniques com la pintura, l’escultura i el dibuix lineal. Valorem totes les aportacions que fan els alumnes mostrant així la seva autonomia i iniciativa o creixement personal.

Les unitats didàctiques

Les unitats didàctiques que es treballen en aquest cicle són:

  • El llenguatge del color, gammes cromàtiques i simbologia del color treballant amb aquarel·les la tardor.
  • El retrat realista, s’elaborarà un retrat d’un personatge famós amb tècnica de collage.
  • El paisatge imaginatiu, es combinaran diferents elements reals per aconseguir un paisatge imaginari amb la tècnica de composició i fotomuntatge.
  • El llenguatge de còmic, interelacionarem la llengua catalana i crearem metàfores visuals amb retoladors.
  • Es presentarà la tècnica del linòlium per elaborar una obra de Sant Jordi.
  • La forma, anàlisi i construccions en l’espai, dimensió tridimensional, els alumnes crearan escultures.

 

Durant tot el curs es pretén treballar amb diferents tècniques, també amb diferents suports i textures.

 

El punt de partida sempre serà un artista del que haurem d’analitzar una de les seves obres, descobrir la tècnica i el missatge, interpretar-la i poder realitzar a posterior la seva pròpia creació; així aconseguirem un aprenentatge artístic-cultural amb artistes locals, europeus o internacionals.