Com coneixer

Aquest curs 2023-24 continuem participant en el projecte de recerca i innovació educativa COMconèixer, promogut per l’Oficina de Cooperació Educativa i Científica Internacional del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Les diferents escoles participants faran una recerca i estudi del patrimoni artístic i cultural que ens envolta.

A la nostra escola aquest any hi participaran el alumnes de Cicle Superior de Primària i l’ESO.

Enguany el tema a treballar és “Els invents i els seus inventors”. 

El projecte té una doble finalitat:

  1. Desenvolupar models de treball col·laboratiu i cooperatiu que afavoreixin la construcció conjunta de coneixement.
  2. Incorporar una eina tecnològica en el procés d’ensenyament i aprenentatge que afavoreixi la construcció compartida de coneixement: El Knowledge Forum. La tecnologia, en aquest cas, s’utilitza com a suport en els processos d’aprenentatge, i no com a finalitat en sí mateixa.

El Knowledge Forum

El Knowledge Forum és una aplicació que permet un procés de construcció compartida del coneixement.

 

El seu programa està dissenyat per donar suport al desenvolupament de processos i a la estructuració del coneixement mitjançant un treball en grup i permet la creació d’una base comuna d’informació per a cada grup participant.

 

La generació de coneixement que permet aquest programa està basat en el constructivisme sòcio-cultural.

 

Les persones participants han d’abordar diferents estadis de treball:

  • Enfocar un problema.
  • Desenvolupar una hipòtesis o teoria.
  • Cercar informació per tal de confirmar, modificar o descartar les idees treballades i obrar en conseqüència.

 

L’alumnat ha de col·laborar per a desenvolupar el treball i publicar els resultats en forma d’informe, resum, etc.

El fòrum del coneixement

El Fòrum del coneixement permet veure les anotacions de cada participant i proporciona un esquema i un mapa conceptual de les intervencions. És un bon suport per a la metodologia d’aprenentatge col·laboratiu.

 

Aquest programa incorpora una eina, l’Analysis Tool Kit (ATK), que permet obtenir informació de les accions que es van desenvolupant a la base de dades: els tipus d’intervencions, les categories utilitzades, el nombre d’intervencions, el flux de les aportacions, entre d’altres.