Robótica

Definició

Next Robòtica Baula és una proposta editorial innovadora que ajuda a desenvolupar un programa de Robòtica Educativa complet i progressiu, que comença a Educació Infantil fins a l’últim curs d’Educació Primària.

 

Aquest projecte ofereix tots els elements i recursos necessaris per poder desenvolupar les sessions de Robòtica de forma educativa, divertida i senzilla.

 

La Robòtica educativa ofereix un conjunt d’avantatges per al desenvolupament educatiu i personal dels nens i nenes:

 • Fomenta l’autonomia.
 • Involucra, de forma activa, l’alumnat en el seu propi aprenentatge.
 • Potencia diverses habilitats, com la creativitat, l’experimentació i la investigació, l’atenció i la concentració i l’organització i la presa de decisions.
 • Promou la capacitat de resoldre problemes, a través del raonament lògic, el pensament crític i el raonament analític.
 • Permet la integració de diverses àrees curriculars, amb la resolució de reptes i les activitats lúdiques.

Educació Infantil

Material

 • Next 1.0: Robot de terra amb comandaments de direccionalitat, sobre el qual es realitza la programació, utilitzant un joc de botons que hi ha a la part superior.
 • Tapets robòtics: Sobre els quals el robot executa els moviments que es programen.
 • Quadern de treball: Està organitzat en 9 missions que es divideixen en 5 reptes, l’objectiu dels quals és recollir les evidències del procés de treball realitzat.
 • Targetes de programació: Per assajar el recorregut abans de fer-lo amb el robot.

Metodologia

 1. Presentació de la missió: Motivació sobre el tema del tapet. Es treballen els coneixements previs dels alumnes; què en sabem?
  S’utilitzen el tapet de l’aula i la primera làmina de la missió, del quadern de cada alumne. A més, es presenta el Robot.
 2. Observació de tots els detalls: Es fa un observació i un reconeixement dels conceptes relacionats amb el tema. A més, es treballa el vocabulari del tema.
  S’utilitzen el tapet de l’aula i la segona làmina de la missió, del quadern de cada alumne.
 3. Reconstrucció amb atenció: S’analitza la importància del lloc que ocupa cada casella en la quadrícula, treballant l’orientació espacial. A més, s’identifiquen les diferents parts del tapet.
  S’utilitzen el tapet de l’aula i la tercera làmina de la missió, del quadern de cada alumne.
 4. Pensar i recórrer el camí: Es treballa amb el robot mitjançant els reptes, programant el robot. A més, a través de l’anàlisi i la presa de decisions es fan els recorreguts.
  S’utilitzen el tapet de l’aula, el robot, les targetes de programació i la quarta làmina de la missió i les làmines que recullen alguns del reptes de la missió, del quadern de cada alumne.
 5. Repassar la seqüència: Es sintetitzen els conceptes treballats i es repassen per passar de la programació tridimensional a la bidimensional. A més, s’avalua tot el procés de treball.
  S’utilitzen les targetes de programació i la cinquena làmina de la missió, del quadern de cada alumne.

Proposta Didàctica

Tot aquest procés d’aprenentatge i de treball va acompanyat d’una proposta didàctica còmoda i pràctica, adaptada a cada edat. Aquesta compta amb:

 • Una descripció de la proposta de Baula per al treball a Educació Infantil.
 • Consells per a crear tapets personalitzats.
 • El desenvolupament didàctic del treball de tots els tapets.
 • Una argumentació de la importància de la robòtica educativa avui dia.

 

Quan es treballa amb cada tapet se segueix una mateixa organització:

 

 1. Activitats inicials i recollida d’idees prèvies.
 2. Activitats de desenvolupament amb tots els reptes de Next.
 3. Recorreguts i seqüències amb suggeriments de resolució.
 4. Activitats d’avaluació.

Cicle Inicial d'Educació Primària

Material

 • Next 2.0: Robot de terra amb comandaments de direccionalitat, sobre el qual es realitza la programació i també amb connexió Bluetooth. A més, té nous moviments, opcions avançades de direccionalitat i altres funcions, com sis sons i llums de colors. – Tapets robòtics: Sobre els quals el robot executa els moviments que es programen.
 • Quadern de treball: Està organitzat en 9 missions que es divideixen en 3 seccions (Descobrir, Aprendre i el Repte final), l’objectiu dels quals és recollir les evidències del procés de treball realitzat per repassar tant els continguts de programació com els curriculars.
 • App Next 2.0 de programació: Permet programar el robot 2.0 a distància, mitjançant el Bluetooth.

Metodologia

 1. Descobrir: S’introdueix el tema, se’n presenten els continguts, es detecten els coneixements previs i s’identifiquen els elements del tapet mitjançant diferents activitats.
  S’utilitza el tapet robòtic i el quadern de cada alumne.
 2. Aprendre: Es repassen els continguts curriculars i es relacionen amb el tapet, a través d’activitats de desenvolupament i de programació amb el Robot Next.
  S’utilitzen el tapet robòtic, el robot Next i el quadern de cada alumne.
 3. El repte: Es fan missions finals per posar a provar els coneixements de programació i la comprensió i, així, poder avaluar-ne l’assoliment de cada alumne.
  S’utilitzen el tapet robòtic, el robot Next, el quadern de cada alumne i una rúbrica per fer una autoavaluació final sobre la missió.
  S’utilitzen les targetes de programació i la cinquena làmina de la missió, del quadern de cada alumne.

Proposta Didàctica

Tot aquest procés d’aprenentatge i de treball va acompanyat d’una proposta didàctica còmoda i pràctica, adaptada a cada edat. Aquesta compta amb:

 • Taules de programació amb contingut curricular i de robòtica.
 • Recursos per ampliar els coneixements de la unitat.
 • Nous reptes proposats.
 • El desenvolupament didàctic del treball de tots els tapets, que inclou els objectius, suggeriments metodològics, pautes per al treball cooperatiu, tasques per aprofundir en les competències i les intel·ligències múltiples i altres recursos.
 • Una argumentació de la importància de la robòtica educativa avui dia.

 

Quan es treballa amb cada tapet se segueix una mateixa organització:

 

 1. Introducció.
 2. Programacions.
 3. Explotació didàctica.

Cicles Mitjà i Superior d'Educació Primària

Material

 • Next 1.0: Robot de terra amb comandaments de direccionalitat, sobre el qual es realitza la programació, utilitzant un joc de botons que hi ha a la part superior.
 • Tapets robòtics: Sobre els quals el robot executa els moviments que es programen.
 • Quadern de treball: Està organitzat en 9 missions que es divideixen en 5 reptes, l’objectiu dels quals és recollir les evidències del procés de treball realitzat.
 • Targetes de programació: Per assajar el recorregut abans de fer-lo amb el robot.

Metodologia

 1. Presentació de la missió: Motivació sobre el tema del tapet. Es treballen els coneixements previs dels alumnes; què en sabem?
  S’utilitzen el tapet de l’aula i la primera làmina de la missió, del quadern de cada alumne. A més, es presenta el Robot.
 2. Observació de tots els detalls: Es fa un observació i un reconeixement dels conceptes relacionats amb el tema. A més, es treballa el vocabulari del tema.
  S’utilitzen el tapet de l’aula i la segona làmina de la missió, del quadern de cada alumne.
 3. Reconstrucció amb atenció: S’analitza la importància del lloc que ocupa cada casella en la quadrícula, treballant l’orientació espacial. A més, s’identifiquen les diferents parts del tapet.
  S’utilitzen el tapet de l’aula i la tercera làmina de la missió, del quadern de cada alumne.
 4. Pensar i recórrer el camí: Es treballa amb el robot mitjançant els reptes, programant el robot. A més, a través de l’anàlisi i la presa de decisions es fan els recorreguts.
  S’utilitzen el tapet de l’aula, el robot, les targetes de programació i la quarta làmina de la missió i les làmines que recullen alguns del reptes de la missió, del quadern de cada alumne.
 5. Repassar la seqüència: Es sintetitzen els conceptes treballats i es repassen per passar de la programació tridimensional a la bidimensional. A més, s’avalua tot el procés de treball.
  S’utilitzen les targetes de programació i la cinquena làmina de la missió, del quadern de cada alumne.

Proposta Didàctica

Tot aquest procés d’aprenentatge i de treball va acompanyat d’una proposta didàctica còmoda i pràctica, adaptada a cada edat. Aquesta compta amb:

 • Una descripció de la proposta de Baula per al treball a Educació Infantil.
 • Consells per a crear tapets personalitzats.
 • El desenvolupament didàctic del treball de tots els tapets.
 • Una argumentació de la importància de la robòtica educativa avui dia.

 

Quan es treballa amb cada tapet se segueix una mateixa organització:

 

 1. Activitats inicials i recollida d’idees prèvies.
 2. Activitats de desenvolupament amb tots els reptes de Next.
 3. Recorreguts i seqüències amb suggeriments de resolució.
 4. Activitats d’avaluació.

Educació Secundària Obligatòria

Els alumnes de Secundària també participen en el Projecte de Robòtica, però de la mà de LEGO Mindstorm.

 

Aquest és un projecte global, on durant tot el curs van aprenent diferents aspectes de la robòtica, com els bucles de repeticions, a utilitzar condicionals, interruptors controlats per sensors, a treballar diferents variables o la comunicació entre rebots a través de diferents missatges. A final de curs, s’apliquen tots aquests coneixements utilitzant el robot LEGO Mindstorm.

 

Amb aquest projecte es busca que els alumnes es proposin reptes, tant a ells mateixos com al robot LEGO, per aplicar tot el que van aprenent durant el curs.