Acollida Matinal

Servei d'Acollida matinal

L’escola ofereix el Servei d’Acollida matinal per a tots aquells pares i mares que necessitin conciliar la vida laboral amb l’horari escolar del seus fill/es. També s’ofereix aquest servei a les famílies que en vulguin disposar d’una manera esporàdica i/o puntual.

El Servei d’Acollida matinal comença a les 7:30 del matí fins a l’inici de les classes, a les 9:00. La monitora responsable té cura dels nens i nenes que hi assisteixen i a més els prepara diferents activitats, jocs i tallers per a potenciar la interacció social entre els alumnes.

L’espai on es realitza l’Acollida Matinal és a la Biblioteca del centre ja que és un lloc adequat per a poder realitzar totes les activitats proposades. Els alumnes més grans també tenen la possibilitat d’estudiar o llegir ja que la biblioteca disposa d’un ampli fons de llibres de lectura, revistes i diaris informatius adequats a la seva edat als quals hi tenen accés. A partir de 2n de Primària els alumnes gaudeixen també de la possibilitat del Servei de Préstec de llibres del fons de la biblioteca.

El servei s’ofereix als alumnes d’Educació Infantil i Primària durant tots els dies lectius dins del calendari escolar.

Per a gaudir del Servei d’Acollida Matinal cal que us adreceu a la Secretaria del centre.

Acollida Matinal Escola Andersen