ACCES PRIVAT ENTRAR >>
escola andersen terrassa
informacio escolar
EDUCACIÓ INFANTIL >
Objectius>
P5 Objectius específics d'àrea

OBJECTIUS ESPECÍFICS D´ ÀREA
Durant el curs es treballen diferents àrees establertes i amb cadascuna d’elles es pretén assolir uns objectius determinats.

ÀREA DE LLENGUATGE:
La llengua és una àrea molt important a treballar, aquesta ajudarà als infants a saber expressar-se  a nivell oral i escrit, aprendre lletres, paraules, petites frases i més endavant a interpretar-les.
L’objectiu principal entre d’altres a P-5 és aprofundir en la lectura individual, procés que des de l´ inici i adaptat al nivell, inicien a P-3 i fan la continuació a P-4.
La lectura es treballa a nivell individual i col·lectiu, a través d’activitats més lúdiques i dinàmiques diàriament. També comptem amb l’ajuda d’unes hores de reforç a la setmana per tal d’ajudar als nens/es a avançar en aquest procés de lectura.
Dins del llenguatge també ens trobem l’escriptura, la qual va acompanyada del què us he explicat anteriorment. És on ells poden adonar-se de la relació so-grafia.
A P-5 s’inicia des de principi de curs la lletra lligada, d’entrada es fa d’una manera mecànica per tal de conèixer i Interioritzar el procés i a mida que avança el curs adeqüem l’entonació i comencem a interpretar petits textos.
També es treballa l’escriptura espontània, tal com zona, els va molt bé per reconèixer el so de cada lletra amb la grafia corresponent.

Objectius específics:
-Recitar i comprendre els poemes, contes, dites, històries, enunciats, notícies, instruccions....
-Identificar les lletres de l’abecedari en lletra lligada
-Relacionar les lletres amb el seu so corresponent
-Enllaçar les síl·labes d’una paraula
-Llegir paraules, expressions, noms, petites frases, petits textos....
-Fer composicions de paraules
-Confegir paraules
-Escriptura conjunta i / o escriptura espontània
-Llegir paraules, petites frases, petis textos en lletra lligada
-Fer dictats de lletres, paraules
-Saber expressar oralment vivències, experiències....
-Reconèixer els diferents signes d’interrogació, admiració....

ÀREA DE LLENGUATGE MATEMÀTIC:
Durant el curs de P-5 es treballen diferents conceptes relacionats amb la matemàtica. Treballem els nombres de l´1 al 50, alhora continuem la feina que fan a P-4 de reconèixer les figures geomètriques però introduint més d’un atribut, també treballem els conceptes de càlcul (pocs/molts, cap/un….), de mesura (alt/baix, llarg/curt, ample/estret….), distingir entre línea oberta i línea tancada, assolir el concepte, grafia, descomposició i quantitat dels nombres de l´1 al 9, fer relacions, seriacions, classificacions etc.
Durant el curs introduïm i treballem el concepte de la suma sense emportar-se, han d’entendre i saber que és la suma.
Cap a mitjans de curs introduïm el concepte de la resta sense emportar-se, entenent i sabent que és una resta.
Tot aquest treball els servirà per anar resolent, el dia de demà, situacions de la vida quotidiana. També aprendrem a resoldre problemes senzills.

Objectius específics
-buscar parelles i trobar el que no en té
-Realitzar càlculs i resolucions numèriques (dits, objectes....)
-Ordenar alçades
-Assimilar els conceptes temporals: abans i després
-Reconèixer i representar els nombres en situacions diverses i presents a la vida quotidiana
-Assimilar els conceptes espacials: dins de / fora de, sobre de / sota de, davant / darrere, a un costat / cap a l’altre costat
-Representar les figures geomètriques (tridimensional/planes)
-Fer seriacions de 3 o més elements
-Realitzar càlculs i resolucions numèriques amb daus, cartes....
-Descompondre el Nº 6
-Mesurar i pesar objectes
-Treballar les esferes
-Trobar semblances i diferències entre objectes
-Fer mandales, tàngrams
-Reconèixer els dies de la setmana
-Reconèixer iguals i crear-ne un de diferent
-Conèixer el preu de les coses
-Treballar la simetria
-Fer laberints
-Treballar unitats de longitud
-Reconèixer nombres amb diversos recursos: dòmino, cubs, daus....
-Classificar
-Completar col·leccions
-Sumar sense emportar-se
-Restar sense emportar-se
-Realitzar el traç / quantitat / grafia i descomposició del 0 al 10
-Mesurar objectes
-Realitzar taules de doble entrada
-Seguir codis
-Treballar els cilindres
-Inventar una situació numèrica
-Copiar en una quadrícula

ÀREA DE DESCOBERTA DE L’ENTORN:
En aquesta àrea es treballen aspectes relacionats a nivell social i natural.
Durant el curs treballem l’univers, les diferents races i cultures del món a través d’un nen de Guatemala que es diu Selvin, el cos humà, els hàbits d’higiene, d’ordre…., alhora diferenciem els animals que viuen al bosc amb els que viuen a la selva en llibertat.
Aprofitem aquesta àrea perquè els nostres infants treguin el petit científic que tenen dins, tot practicant diferents experiments al llarg del curs.
Durant el tercer trimestre, es duu a terme un projecte, aprofitem la nostra mascota “el dofí Nemo”, per aprofundir dins del món d’aquest animal tant fantàstic i entranyable.
Els nens hi participen moltíssim i és a través del que ells volen saber, que treballem.

Objectius específics
-Conèixer dades personals d’ús social
-Conèixer el nom dels components de la família que viuen a casa
-Reconèixer les diferents dependències d’un habitatge, les funcions i activitats pròpies de cada dependència i alguns dels objectes que hi trobaríem
-Observar el procés de naixement d’un infant
-Comparar trets físics
-Dibuixar el cos
-Activar els coneixements previs de l’alumnat sobre el cos humà per dins
-Conèixer la funció, alguns noms i algunes característiques dels ossos
-Reflexionar sobre les possibilitats de moviment del nostre cos
-Conèixer aliments saludables
-Compartir sensacions i experiències sobre moment d’anar a dormir
-Promoure l´ interès i el coneixement sobre la higiene en general
-Conèixer noms d’animals salvatges
-Conèixer el nom dels continents
-Classificar els animals segons el seu medi natural
-Conèixer vocabulari específic sobre l’univers
-Conèixer inquietuds dels infants respecte el planeta terra
-Conèixer alguns trets de la vida dels astronautes
-Conèixer el nom dels planetes del sistema solar
-Conèixer la forma externa dels coets o naus espacials

ÀREA DEL LLENGUATGE PLÀSTIC:
En aquesta àrea intentem despertar els artistes que estan fets els nostres infants.
És aquí on aprofitem per treballar altres tècniques relacionades amb la plàstic com pot ser: ceres de colors, pintura, retoladors….i ho fem a través de diferents instruments o estris com: les esponges, els rodets, els pinzells etc.
Aprenem a pintar una silueta, que expressin a través del dibuix lliure les seves vivències, reproduir els dibuixos, variar els temes d’aquests, combinar els colors, utilitzar els estris correctament, modelar amb fang etc.
Utilitzem diferents tipus de paper: seda, Pinotxo, xarol, diaris….
Les estones de plàstica són molt enriquidores per als infants, gaudeixen molt d’aquests moments que tenim a la setmana destinats a fer de pintors, artistes….

Objectius específics:
-Pintar amb colors, ceres, pintura....
-Modelar paper, esquinçar, doblegar....
-Modelar plastilina i fang
-Treballar el volum
-Aprendre a retallar
-Observar obres d’art per treballar diferents autors
-Conèixer diferents materiaLS I TREBALLAR-LOS: PAPER DE SEDA, PINOTXO, CELOFAN, CARTOLINA, COTOFLUIX, LLANA
_Aprendre a dibuixar una silueta


disseny grafic barcelona